GWSP

Szkoła w chmurze, czyli nauka przez internet

Szkoła bez stresujących sprawdzianów i odpytywania? Nauka tego, co się lubi i co ciekawi, zamiast nudnych lekcji, z których uczeń niewiele wyniesie? Kiedy system przestaje spełniać oczekiwania, wkracza szkoła w chmurze. Co to takiego i dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie dla swojego dziecka? Szkoła w chmurze – co to jest? Związek frazeologiczny „chodzić z głową w chmurach” właśnie nabrał nowego znaczenia. To już nie rozmarzenie i trudności z przystosowaniem się do codziennej rzeczywistości, a niezwykły pomysł na naukę przez internet. Tak – dziecko nie musi chodzić do szkoły, żeby uczyć się ułamków, odmiany przez przypadki, obcojęzycznych zwrotów czy związków chemicznych. Zamiast tablicy uczeń ma przed sobą monitor komputera i nie siedzi w twardej szkolnej ławce, a we własnym fotelu czy na kanapie. Brzmi znajomo? Tak, jednak szkoła w chmurze to coś zupełnie innego od nauki zdalnej, z którą dzieci miały do czynienia podczas pandemii koronawirusa. To nowoczesna metoda edukacyjna, w której dziecko uczy się z dowolnego miejsca na świecie, w wybranych przez siebie porach. Nauka odbywa się poprzez interaktywną platformę internetową, za pomocą której uczeń samodzielnie realizuje podstawę programową. W odróżnieniu od tradycyjnej szkoły nie ma tutaj ocen, sprawdzianów ani zadań domowych, a jednocześnie uczeń może bezstresowo zweryfikować swoją wiedzę za pomocą testów online. W razie potrzeby dziecko może także liczyć na pomoc nauczycieli, na przykład w ramach konsultacji czy kursu przygotowującego do egzaminu. Edukacja domowa z profesjonalnym wsparciem Nauka za pośrednictwem platformy internetowej dedykowana jest szczególnie uczniom objętym nauczaniem domowym – w Polsce to prawie 19,5 tysiąca dzieci (dane Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok

Czytaj więcej »

Nauka w szkole a nauczanie domowe

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów objętych edukacją domową wzrosła aż o 80% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wszystko wskazuje na to, że masowa „ucieczka” dzieci ze szkół ma związek z pandemią SARS-COV-2. Nauczanie zdalne spowodowało, że rodzice dostrzegli korzyści z tego, że dziecko uczy się w domu, a jednocześnie mogli przekonać się, z jakimi problemami ich pociecha mierzy się w szkole. Czy edukacja domowa jest dobra dla dziecka i rodziców? Niewątpliwie jedną z najistotniejszych zalet edukacji domowej jest fakt, że dziecko może uczyć się w swoim tempie. Jeżeli jest wyjątkowo zdolne, wówczas może przyspieszyć z programem i wcześniej przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych. Z kolei dzieci, które przyswajają wiedzę wolniej, mogą poświęcać więcej czasu na powtórki materiału. Domowy uczeń nie musi też sztywno trzymać się programu i może skupić się bardziej na zagadnieniach, które są zgodne z jego zainteresowaniami. Dziecko uczące się w domu spędza więcej czasu z rodzicem, co  sprzyja pogłębieniu relacji rodzinnych. Wspólne lekcje, wyjścia do biblioteki i muzeum, wycieczki edukacyjne czy uprawianie sportu – to wszystko zbliża znacznie bardziej aniżeli codzienne dowożenie dziecka do szkoły. Rodzic nie tylko aktywnie wspiera dziecko w rozwoju, ale również zyskuje pełną kontrolę nad tym, czego jego pociecha się uczy. Może zatem uniknąć treści, które są sprzeczne z jego wiarą czy przekonaniami. Nauczanie domowe to również bardzo elastyczne rozwiązanie, które zapewnia rodzinom pełną swobodę w realizacji planu dnia. Przykładowo jeśli dzisiaj dziecko „nie ma głowy” do matematyki, można je zabrać na wycieczkę do ogrodu botanicznego. Domowa nauka może rozpoczynać się o dowolnych porach – w południe, gdy dziecko

Czytaj więcej »

Edukacja domowa – formalności

Edukacja domowa w nie cieszy się w Polsce taką popularnością jak chociażby w krajach anglosaskich, jednak z roku na rok przybywa uczniów, którzy chcą uczyć się w domu, a nie w szkole. Czy takie rozwiązanie jest dostępne dla każdego? Jakich formalności trzeba dopełnić, żeby uzyskać zgodę na naukę dziecka w domu? Kto może ubiegać się o zgodę nauczanie domowe? Według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2019/2020 z edukacji domowej korzystało niewiele ponad 11 tysięcy uczniów. Co ciekawe, w kolejnym roku szkolnym liczba ta wynosiła już prawie 20 tysięcy, co daje aż 80-procentowy przyrost. Widać zatem, że zainteresowanie nauczaniem domowym nie słabnie, a wręcz przeciwnie. Ale czy każde dziecko może zrezygnować z chodzenia do szkoły? W Polsce zgodę na edukację domową może uzyskać dziecko od 6 do 18 roku życia, przy czym wniosek muszą złożyć rodzice ucznia lub jego opiekunowie prawni. Pełnoletnia młodzież, która według polskiego prawa realizuje już obowiązek nauki (a nie szkolny), nie może skorzystać z tej alternatywnej formy edukacji. Tak więc decyzję o przejściu dziecka w tryb nauczania domowego można podjąć na każdym etapie nauki, tj. w przedszkolu, w szkole podstawowej oraz w szkole średniej. Edukacja domowa – dokumenty Jakich formalności muszą dopełnić rodzice lub opiekunowie, którzy chcą, aby dziecko uczyło się w domu? Najpierw trzeba wypełnić wniosek o zezwolenie na edukację domową. Czasami szkoły posiadają wzór takiego dokumentu, ale można go również łatwo znaleźć w internecie. Do wniosku należy dołączyć dwa dokumenty: oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia, zobowiązanie do przystępowania przez dziecko

Czytaj więcej »

Co to jest edukacja domowa?

Zgodnie z artykułem 35. ustawy Prawo Oświatowe dzieci od lat siedmiu do ukończenia szkoły podstawowej (nie później jednak niż do 18. roku życia) muszą chodzić do szkoły. Jednak niektóre dzieci realizują obowiązek szkolny w domu. Czym jest edukacja domowa i jak w praktyce wygląda taki system nauki? Na czym polega domowa edukacja? Dziecko pakuje plecak i wychodzi rankiem z domu, by zdążyć do szkoły przed pierwszym dzwonkiem. Taki widok to codzienność w wielu polskich domach, jednak jak się okazuje – nie we wszystkich, w których mieszkają dzieci w wieku szkolnym. Niektóre dzieci realizują obowiązek nauki w domu, a nie w placówce oświatowej. W dodatku uczą się nie pod okiem zatrudnionego w szkole nauczyciela, a rodzica, korepetytora lub innego opiekuna.  Wbrew pozorom zjawisko nauki poza system oświaty nie jest marginalne, przynajmniej w krajach anglosaskich, gdzie edukacja domowa cieszy się coraz większą popularnością. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych już 1,5 mln dzieci wybrało homeschooling, a w Europie niekwestionowanym liderem w alternatywnym systemie kształcenia jest Wielka Brytania.  Edukacja domowa w Polsce Z uwagi na występowanie obowiązku nauki do 18. roku życia, edukacja domowa w Polsce jest legalna, ale tylko pod warunkiem, że dyrektor szkoły wyrazi na to zgodę. Stąd też dziecko musi najpierw zostać zapisane do konkretnej szkoły lub przedszkola, a następnie rodzice muszą złożyć wniosek o nauczanie domowe w danym roku szkolnym do dyrektora tejże placówki. Edukację domową można wdrożyć na każdym etapie edukacji, tj.: w przedszkolu w I-III klasie szkoły podstawowej w IV-VIII klasie szkoły podstawowej w szkole ponadpodstawowej.  Według najnowszych danych w roku szkolnym 2021/2022 prawie 19

Czytaj więcej »